Saturday, May 24, 2008

KEJAR’08

KEM JATI DIRI GERAK GEMPUR PUTERA BERMOTOR PUTERA 2008

( KEJAR ’08)

“Jauh perjalanan,luas pengetahuan”. Begitulah konsep yang bakal di terapkan kepada golongan Putera UMNO yang akan menyertai program KEJAR’08. Berbekalkan pengetahuan yang akan di peroleh inilah yang akan lebih mematangkan dan mendewasakan para peserta dalam meniti usia ke arah menjadi generasi pelapis Negara yang bakal mencorakkan masa depan masyarakat dan bangsa. Program KEJAR’08 merupakan satu usaha murni pihak pentadbrian dalam usaha membentuk generasi belia yang bakal menjadi tonggak Negara pada masa hadapan di samping sebagai persediaan kepada mereka untuk menempuh pilihanraya yang bakal berlaku lagi.

Antara visi dan misi yang menjadi tumpuan sepanjang program KEJAR'08 adalah :-

1.1 Memupuk disiplin diri yang kukuh dalam kalangan peserta supaya lebih bertanggungjawab dan berdedikasi demi memastikan matlamat yang di sasar dapat di capai dengan sempurna

1.2 Memantapkan jentera gerak-gempur bermotor untuk persediaan menghadapi pilihanraya yang akan datang

1.3 Melahirkan generasi Putera yang mempunyai semangat bersatu padu dan setiakawan dalam melakukan setiap perkara serta menyemai sikap bertolak ansur dan sepakat dalam pasukan

1.4 Menyemai sifat kepimpinan dalam diri setiap peserta sebagai usaha menyediakan generasi pelapis yang berwibawa dan berkebolehan untuk memegang pucuk pimpinan dalam masyarakat

No comments: